Kỷ yếu Giáo xứ Tân Hương

  • Địa chỉ: 162 Tân Hương, P.Tân Quý, Q. Tân Phú
  • Bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  • Điện thoại: 3847 0325
  • Năm thành lập: 1972 - 1989