Kỷ yếu Giáo xứ Tân Lập

  • Địa chỉ: 460 đ. 24, KP.2, P.Bình Trưng Đông, Q. 2
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Trinh Vương
  • Điện thoại: 3743 2596
  • Năm thành lập: