Kỷ yếu Giáo xứ Tân Phú

  • Địa chỉ: 90 Nguyễn Hậu, P.Tân Thành, Q. Tân Phú
  • Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
  • Điện thoại: 3812 4589 - 5408 0479 - 5408 0478
  • Năm thành lập: 1963 - 1997