Kỷ yếu Giáo xứ Tân Phước

  • Địa chỉ: 245 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
  • Điện thoại: 3865 5299 - 3866 6214- 6265 2342 (Cha Khả)
  • Năm thành lập: