Kỷ yếu Giáo xứ Tân Quy

  • Địa chỉ: 1/1 Bùi Công Trừng, Ấp 2, Xã Nhị Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3712 0285
  • Năm thành lập: 1880 - 1993