Kỷ yếu Giáo xứ Tân Thành

  • Địa chỉ: 54/19 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Thánh Vinh Sơn
  • Điện thoại: 3849 2526
  • Năm thành lập: 1973