Kỷ yếu Giáo xứ Tân Thịnh

  • Địa chỉ: 4/33A Ấp Nhị Tân 2, Tân Thới Nhì
  • Bổn mạng: Sinh Nhật Đức Mẹ
  • Điện thoại: 3713 1561
  • Năm thành lập: 1959 - 1990