Kỷ yếu Giáo xứ Thánh Cẩm

  • Địa chỉ: 12 đường 11, ấp Chân Phúc Cẩm, P.Long Thạnh Mỹ, Q. 9
  • Bổn mạng: Thánh Giuse
  • Điện thoại: 3897 3102
  • Năm thành lập: