Kỷ yếu Giáo xứ Thánh Giuse

  • Địa chỉ: 666/14/11 đường 3/2, P.14, Q. 10
  • Bổn mạng: Thánh Giuse
  • Điện thoại: 3866 3723
  • Năm thành lập: