Kỷ yếu Giáo xứ Thánh Martinô

  • Địa chỉ: 266 Độc Lập, P. Tân Thành, Q. Tân Phú., Q. Tân Phú
  • Bổn mạng: Thánh Martinô
  • Điện thoại: 3810 1130
  • Năm thành lập: 2013 - 1972