Kỷ yếu Giáo xứ Thánh Phaolô

  • Địa chỉ: 280 Vành Đai Trong, P.Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân
  • Bổn mạng: Thánh Phaolô Trở lại
  • Điện thoại:
  • Năm thành lập: 1961 - 1999