Kỷ yếu Giáo xứ Thánh Tịnh

  • Địa chỉ: 47/57 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh
  • Bổn mạng: Thánh Lê Bảo Tịnh
  • Điện thoại: 3841 3876
  • Năm thành lập: 1962 - 2004