Kỷ yếu Giáo xứ Thiên Thần

  • Địa chỉ: 600 Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q. 2
  • Bổn mạng: Thánh Michael
  • Điện thoại: 3898 9820
  • Năm thành lập: