Kỷ yếu Giáo xứ Tống Viết Bường

  • Địa chỉ: J10 Hương Giang, P.15, Q. 10
  • Bổn mạng: Thánh Bường
  • Điện thoại: 3970 3252
  • Năm thành lập: