Kỷ yếu Giáo xứ Trung Chánh

  • Địa chỉ: 103/5 Ấp Trung Chánh 1, Xã Trung Chánh
  • Bổn mạng: Mình Máu Thánh Chúa
  • Điện thoại: 3718 2598 - 3718 4525
  • Năm thành lập: 1954 - 1971