Kỷ yếu Giáo xứ Trung Mỹ Tây

  • Địa chỉ: 40/4 Trung Mỹ Tây, Xã Trung Chánh
  • Bổn mạng: Thánh Gia Thất
  • Điện thoại: 6252 2511
  • Năm thành lập: 1955 - 1988