Kỷ yếu Giáo xứ Vĩnh Hoà

  • Địa chỉ: 86/75 Ông Ích Khiêm, P.5, Q. 11
  • Bổn mạng: Thánh Gioan Baotixita
  • Điện thoại: 3860 0205 - 3974 6660 - 090 816 7561 (Cha Hùng)
  • Năm thành lập: