Kỷ yếu Giáo xứ Vinh Sơn - Nghĩa Hoà

  • Địa chỉ: 1/10/2 Nghĩa Phát, P.6. Q Tân Bình
  • Bổn mạng: Thánh Vinh Sơn Ferrê
  • Điện thoại: 3865 6399
  • Năm thành lập: 1996