Kỷ yếu Giáo xứ Vinh Sơn - Ông Tạ

  • Địa chỉ: 154/333 Phạm Văn Hai, P.3. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Thánh Vinh Sơn
  • Điện thoại: 3844 9613
  • Năm thành lập: 1973 - 1998