Kỷ yếu Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô

  • Địa chỉ: 423-425 đường 3/2, P.10, Q. 10
  • Bổn mạng: Thánh Vinh Sơn Phaolô
  • Điện thoại: 3927 2337 - 3834 8125
  • Năm thành lập: