Kỷ yếu Giáo xứ Vườn Xoài

  • Địa chỉ: 413 Lê Văn Sỹ, P.12
  • Bổn mạng: Thánh Tử Đạo Việt Nam
  • Điện thoại: 3931 8297 - 3931 9223
  • Năm thành lập: 1947 - 1997