Kỷ yếu Giáo xứ Xây Dựng

  • Địa chỉ: 5/27 Bành Văn Trân, P.6, Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
  • Điện thoại: 3864 1104
  • Năm thành lập: 1976