Kỷ yếu Giáo xứ Xóm Chiếu

  • Địa chỉ: 92B/20 bis Tôn Thất Thuyết, P.16, Q. 4
  • Bổn mạng: Thánh Phêrô và Phaolô
  • Điện thoại: 3839 2763 - 091 814 4400
  • Năm thành lập: