Ca Đoàn Dũng Lạc

  • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
  • Năm thành lập: 1957 - 1972

Ca Đoàn Dũng Lạc

I/Hình Thành

Năm 1999 Cha chánh xứ Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh, cho thành lập thêm ca đoàn để đáp ứng nhu cầu phụng vụ của giáo xứ, cùng thời gian này Cha Đa Minh Nguyễn Văn Minh về làm phụ tá đã nhận phụ trách thành lập và hướng dẫn.
Ngày 19 tháng 9 năm 1999, ca đoàn bầu ban chấp hành và chọn Thánh Andrê Trần An Dũng Lạc làm bổn mạng đặt tên (Ca Đoàn Dũng Lạc). Mừng kính bổn mạng ngày 21 tháng 12 hàng năm.

II/Phát Triển

Ca đoàn Dũng Lạc từ 12 anh chị em ban đầu đã dần tăng lên gần 50 người, đa số các anh chị đều là ca viên nay đã lớn tuổi đã có nhiều đóng góp cho giáo xứ.

III/Sinh Hoạt

Phục vụ hát lễ 4 giờ chiều Chúa nhật hàng tuần, lễ chiều thứ tư, lễ ngoài giờ. Hàng tuần 2 lần hát lễ và 2 buổi tập. Hàng tháng 1 buổi họp sinh hoạt. Hàng năm có 1 chuyến công tác bác ái, 1 buổi tĩnh tâm,1 buổi dã ngoại và ngày kính Thánh bổn mạng.
Những đóng góp của ca đoàn có trên 200 bài đáp ca đã được phổ nhạc. Tuyển tập các bài hát đã được hình thành với tên gọi là Thánh Vịnh, đáp ca tung hô Tin Mừng. Tập sách đã được đấng bản quyền giáo phận cho phép sử dụng.

IV/Nhân sự Ban Chấp Hành

Khóa 1: Đoàn Trưởng - Ông Tôma Vũ Đình Đại.
Khóa 2: Đoàn Trưởng - Ông Giuse Nguyễn Hữu Phước.
Khóa 3: Đoàn Trưởng - Ông Giuse Nguyễn Hữu Phước. 
Khóa 4: Đoàn Trưởng - Ông Đa Minh Phạm Duy Linh                      .
Khóa 5: Đoàn Trưởng - Ông Vicente Nguyễn Văn Sĩ.
Ban huấn luyện 4 người và 2 nhạc công.