Giáo Lạc

  • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
  • Năm thành lập: 1957 - 1972

Giáo Họ Giáo Lạc

I/ Giai Đoạn Hình Thành:

Năm 1957, một số giáo dân từ trại Phú Thọ lều về ấp Bà Phượng mua đất lập nghiệp sinh sống, cùng với những số dân di cư khác lập ra ấp Hàng Dầu với khoảng 1000 tín hữu. Để giúp giáo dân nơi đây ổn định và sinh hoạt nề nếp. Cha Gioan Baotixita Trần Ngũ Nhạc đã cho thành lập một giáo họ thuộc xứ An Lạc, và lấy tên họ Giáo Lạc (ghép từ hai chữ là Công Giáo và an cư Lạc nghiệp). Họ Giáo Lạc nhận Thánh Giuse làm bổn mạng và mừng kính Ngài vào ngày 19/03 hàng năm.
Ban cố vấn thời kỳ đầu gồm có:
1- Cụ Phêrô Trần Văn Vy ( Tổng Vy ).
2- Cụ Dominico Đinh Văn Phiếm ( Trùm Phiếm ).
3- Cụ Giuse Trần Phương Sóc ( Lý Sóc ).
4- Cụ Giuse Hoàng Văn Tuất (Trùm Tuất ).
5- Cụ Phanxico Nguyễn Văn Tốn ( Trưởng Tốn )
6- Cụ Dominico Đào Văn Như ( Tuần Như ).
7- Cụ Tuấn ( Tuần Tuấn ).
8- Cụ Dominico Lưu Đức Tiên ( Trương Tiên ).

II/ Lịch Sử Đền Thánh Giuse:

Xuất phát từ lòng yêu mến tôn kính Chúa, cụ cố Tổng Vy cùng ông bà Lưu đã quảng đại mua đất, đồng thời bàn bạc, xin phép Cha xứ cho xây dựng nhà nguyện bằng cột gỗ, mái tôn , vách ván. Trải qua trên 50 năm ngôi đền được trùng tu, sửa chữa, cơi nới, mở rộng 6 lần.
- Lần thứ nhất: Tháng 5/1968, sau ba tháng thi công sửa chữa, ngôi đền được nâng cấp với phần cột sàn bê tông cốt thép mái bằng và được khánh thành vào ngày 25/12/1968.
- Lần thứ hai: Năm 1979, mua thêm đất mở rộng ngôi đền.
- Lần thứ ba: Năm 1988, sửa chữa cơi nới, thay mái và xây tòa các Thánh.
- Lần thứ tư: Năm 1992, nâng cấp mặt tiền Đền Thánh và đặt tượng đài Thánh Giuse nơi chính diện.
- Lần thứ năm: Năm 2001, thay mới và nâng cao mái đền hơn một mét, gia cố tượng đài Thánh Giuse, thay mới nhà tạm, trần và hệ thống điện.
-Lần thứ sáu: Năm 2009, sửa chữa nâng cấp toàn bộ ngôi đền mới khang trang cho đến ngày nay.

III/ Sinh Hoạt Giáo Dân:

Do phân chia địa giới tại các giáo xứ nên hiện nay số giáo dân trong giáo họ Giáo Lạc còn:
Tổng số nhân danh 1163, chia thành 3 giáo khu.
Số gia đình Công giáo: 298.
Số gia đình Tôn giáo bạn: 98.
Đền Thánh Giuse có Thánh lễ vào chiều thứ tư đầu tháng lúc 16g00.
Giáo họ đọc kinh hàng ngày lúc 5g30 tại đền.
Tổ chức ngắm nguyện vào mùa phục sinh.
 

IV/ Ban Chấp Hành Qua Các Nhiệm Kỳ:

Trùm Chánh:
1958 – 1961: Ông Phêrô Nguyễn Văn Tụng.
1961 – 1970: Ông Giuse Đặng Văn Túc.
1970 – 1974: Ông Phêrô Trần Văn Sự.
1974 – 1977: Ông Giuse Nguyễn Văn Khoa.
1977 – 1980: Ông Antôn Nguyễn Văn Chước.
1980 – 1983: Ông Antôn Nguyễn Văn Chước.
1983 – 1985: Ông Antôn Nguyễn Văn Chước.
1985 – 1988: Ông Antôn Vũ Đình Ngật.
1988 – 1993: Ông Antôn Vũ Đình Ngật.
1993 – 1996: Ông Giuse Đinh Văn Sửu.
1996 – 2000: Ông Phêrô Mai Đình Khôi.
2000 – 2004: Ông Giuse Vũ Đức Hậu.
2004 – 2008: Ông Giuse Nguyễn Văn Ất.
2008 – 2012: Ông Phêrô Trần Văn Dần.
2012 – 2016: Ông Phêrô Trần Văn Dần.
Giuse Nguyễn Mạnh Hùng.