Ban Mục Vụ Giới Trẻ

  • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
  • Năm thành lập: 1957 - 1972

Ban Mục Vụ Giới Trẻ

I/Thành Lập

Tháng 6 năm 2000, Nhận thấy được lợi ích việc cộng tác chăm lo đời sống đạo đức trong giới trẻ, Cha chánh xứ Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh chấp thuận cho thành lập Ban Mục Vụ Giới Trẻ (BMV/GT) và giao cho Cha Phụ tá Đa Minh Nguyễn Văn Minh phụ trách. Thánh lễ ra mắt vào thứ bảy đầu tháng ngày 07/10/2000. BMV/GT nhận Thánh Giuse Túc Tử Đạo mừng kính ngày 1 tháng 6 hàng năm.

II/Mục Đích

Ban Mục Vụ giới trẻ cộng tác với quý Cha và HĐMV trong giáo xứ, để chăm lo đời sống đạo cho các bạn trẻ, tạo sân chơi lành mạnh cũng như liên kết các bạn trẻ giúp nhau thăng tiến sống đức tin và đức ái.

III/Sinh Hoạt

Gặp gỡ sinh hoạt chia sẻ lời Chúa và tham dự Thánh lễ hàng tháng vào ngày thứ bảy đầu tháng. Tổ chức diễn nguyện và trình diễn Thánh ca. Hàng năm tổ chức trại hè vào tháng bảy, chia sẻ bác ái với các bạn trẻ mồ côi và khuyết tật.

IV/Ban Mục Vụ

Cha Phụ Tá. 1 Trưởng ban, 1 Thư ký, 1 Thủ quỹ và các ủy viên là các thành viên ca đoàn.