Thiếu nhi Thánh Thể

  • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
  • Năm thành lập: 1957 - 1972

  

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Tiền thân là Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Chúa Kitô Vua, được Cha chánh xứ Gioan Baotixita Trần Ngũ Nhạc thành lập năm 1966, và Cha Giuse Nguyễn Văn Khấn là Cha Linh Hướng, Đoàn Thiếu nhi Thánh thể nhận Chúa Kitô Vua làm bổn mạng.
Cha Linh Hướng:
  • 1968 – 1971: Cha Antôn Hoàng Minh Thư.
  • 1972 – 1974: Cha Antôn Mai Đức Huy.
  • Năm 2001 Cha chánh xứ Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh đổi tên là Gia Đình Thiếu Nhi Thánh Thể cho phù hợp với sinh hoạt của giáo xứ. Gia đình Thiếu nhi Thánh thể tham gia các công tác theo sự phân công của Cha chánh xứ và HĐMV. Sinh hoạt học hỏi giáo lý, được tổ chức cắm trại vui chơi, hội chợ và tham gia công tác bác ái xã hội hàng năm.