Gia Đình Phạt Tạ

  • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
  • Năm thành lập: 1957 - 1972

  Gia Đình Phạt Tạ

I/Hình Thành và Phát Triển

Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo xứ An Lạc được thành lập ngày 10/07/1957, do cố LM Gioan Baotixita Trần Ngũ Nhạc. Qua những năm tháng vẫn duy trì và phát triển dưới sự hướng dẫn của các linh mục chánh xứ cho đến ngày nay.

II/Nguồn Gốc

Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm gồm hai đoàn thể:
-Liên minh Thánh Tâm.
-Gia đình Phạt Tạ.
Ngày 10/04/1999, Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (nay là Hồng Y) nhận thấy hai đoàn thể đều nhằm đến việc cổ động tôn sùng trái tim Chúa Giesu, Ngài đã cho sát nhập hai đoàn thể này là một lấy tên gọi chính thức là Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm và bổ nhiệm linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh làm Tổng Linh Hướng.

III/Tôn Chỉ Mục Đích

Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm là đoàn thể Công giáo tiến hành, quy tụ các thành viên cả nam và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên trong các gia đình công giáo, siêng năng cầu nguyện, tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu theo đúng tinh thần của Giáo Hội, thánh hóa bản thân và gia đình, tuân giữ kỷ luật của hôi.

IV/Tổ Chức

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm tổ chức theo 4 cấp:
-Trung Ương.
-Giáo Phận.
-Giáo Hạt.
-Giáo Xứ.
Ban chấp hành GĐ/PTTT giáo xứ được tổ chức gồm: Trưởng ban, Phó nội vụ, Phó ngoại vụ, Thư ký, Thủ quỹ; Các ủy viên chuyên môn có: Tuyên huấn, Bác ái xã hội, Phụng vụ, mỗi nhiệm kỳ 4 năm.
Tổng số đoàn viên hiện nay là trên 200 nữ và hơn 40 nam được chia thành 8 Chi, mỗi Chi có Chi trưởng, Chi phó.

V/Sinh Hoạt Đạo Đức

GĐ/PTTT giáo xứ thường xuyên sinh hoạt các ngày thứ sáu hàng tuần, đoàn viên phụ trách đọc sách thánh và hát lễ. Sau lễ ban chấp hành thông báo những công tác sinh hoạt học tập của Giáo xứ, Giáo hạt và Giáo phận. Ngoài ra ban chấp hành giáo xứ còn đi sinh hoạt và học lời Chúa tại GĐ/PTTT giáo hạt vào ngày thứ tư tuần thứ hai mỗi tháng. Các ngày thứ sáu đầu tháng, BCH có xin lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cầu nguyện cho đoàn viên và ân nhân còn sống cũng như đã qua đời.

VI/Công Tác Bác Aí

Hàng năm GĐ/PTTT giáo xứ, chia sẻ, thăm viếng an ủi quý cha, quý ân nhân, đóng góp và ủng hộ trung tâm Công giáo Giáo phận, hỗ trợ thăm viếng tặng quà người dân tộc vùng sâu vùng xa.

VII/Ban Chấp Hành Các Nhiệm Kỳ

Trưởng Ban;
1957 – 1970: Ông Phêrô Nguyễn Văn Tri.
1970 – 1987: Bà Mattha Vũ Thị Sen.
1987 – 1992: Bà Têrêsa Nguyễn Thị Đĩnh.
1992 – 2004: Bà Cêcilia Phạm Thị Ni.
2004 – 2008: Bà Cêcilia Phạm Thị Ni.
2008 – 2012: Bà Cêcilia Phạm Thị Ni.
2012 - 2016:  Bà Cêcilia Phạm Thị Ni.