Giáo khu Têrêsa

  • Địa chỉ: 18 Phan Văn Trường, Cầu Ông Lãnh, Q. 1
  • Bổn mạng: Thánh Antôn Pađôva
  • Điện thoại: 3829 9810
  • Năm thành lập: 1925 - 1954
Trưởng khu : Ô. Tôma Nguyễn văn Hồng
Sơ đồ vị trí: