Giáo khu Camilô

  • Địa chỉ: 18 Phan Văn Trường, Cầu Ông Lãnh, Q. 1
  • Bổn mạng: Thánh Antôn Pađôva
  • Điện thoại: 3829 9810
  • Năm thành lập: 1925 - 1954
-Trưởng khu : Bà Maria Trần thị Yến
Sơ đồ vị trí: