Hội đồng mục vụ

 • Địa chỉ: 48 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q. 3
 • Bổn mạng: Thánh Giuse
 • Điện thoại: 02866536822
 • Năm thành lập: 1952 - 1996

Các nhiệm kỳ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

 
NHIỆM KỲ 01/10/2011 - 01/10/2015
 

STT HỌ TÊN  NĂM SINH CHỨC VỤ
01 Giuse Nguyễn Xuân Long 1947
 • Chủ tịch
 • Phó nội vụ
02 Matta Pham Thị Én 1944
 • Phó ngoại vụ
 • Trưởng khu Giuse
03 Maria Hà Thị Huệ 1952
 • Thư ký, Thủ quỹ
 • Trưởng khu Antôn
04 Anna Đỗ Thị Cúc 1950
 • Phó khu Giuse
05 Giuse Nguyễn Kim Hùng 1950
 • Phó khu Antôn
06 Maria Hà Thị Thu Liễu 1962
 • Trưởng khu Phanxicô
07 Giuse Nguyễn Mạnh Hùng 1960
 • Phó khu Phanxicô
08 Phêrô Nguyễn Văn Kiệt 1964
 • Trưởng khu Têrêsa
09 Phêrô Hồ Văn Nhàn 1956
 • Phó khu Têrêsa

Nhiệm kỳ 01/10/2015 - 01/10/2019

STT HỌ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
01 Giuse Nguyễn Xuân Long
 
1947 Chủ tịch
02 Phêrô Nguyễn Anh Dũng
 
1972 Phó Nội vụ
03 Phêrô Nguyễn Công Hoan
 
1949 Phó Ngoại vụ
04 Maria Hà Thị Huệ
 
1952 Thư ký, thủ quỹ
05 Phêrô Nguyễn Văn Kiệt
 
1964 Trưởng Khu Têrêsa
06 Phêrô Nguyễn Văn Nhân
 
1959 Phó khu Têrêsa
07 Maria Trần Thị Ánh Tuyết
 
1958 Phó khu Têrêsa
08 Giuse Nguyễn Kim Hùng
 
1950 Trưởng khu Antôn
09 Maria Nguyễn Thị Lệ Xuân
 
1958 Phó khu Antôn
10 Matta Phạm Thị Én
 
1944 Trưởng khu Giuse
11 Anna Đỗ Thị Cúc
 
1950 Phó khu Giuse
12 Maria Hà Thị Thu Liễu
 
1962 Trưởng khu Phanxicô
13 Giuse Nguyễn Mạnh Hùng
 
1960 Phó khu Phanxicô

 

Bài liên quan

 • Không có bài viết liên quan