Linh mục phục vụ

  • Địa chỉ: 48 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q. 3
  • Bổn mạng: Thánh Giuse
  • Điện thoại: 02866536822
  • Năm thành lập: 1952 - 1996
Các linh mục vụ phục vụ giáo xứ Bàn cờ (quá khứ & hiện tại)
Cha chánh xứ tiên khởi: Phêrô VÕ VĂN NGỘ  1993-2000
Cha chánh xứ nối tiếp:  Giuse ĐINH HOÀN NĂNG  2000-2005
Cha chánh xứ nối tiếp:  Giuse PHẠM HOÀNG LƯƠNG  2005-2013
Cha chánh xứ nối tiếp:  Gioan Baotixita PHẠM MINH ĐỨC  2014-

Bài liên quan

  • Không có bài viết liên quan