Hiền Mẫu

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

Ca Đòan Hiền Mẫu:

 

Thành lập ngày: 19 tháng 3 năm 2000
Ngày truyền thống: Lễ kính Thánh Giuse ( Bạn Trăm Năm Trinh Nữ Maria)

1/ Sơ lược:

Ca đòan Hiền Mẫu do Cha Chính xứ Giuse Trịnh Văn Viễn thành lập. Cũng giống như các Giáo xứ khác trong Giáo Phận, Ban Quản Trị và ca viên được tuyển chọn từ giới các Bà Mẹ Công Giáo. Ca đòan được các Soeur Mến Thánh Giá Bình An tích cực hướng dẫn về sinh họat Thánh nhạc. Số ca viên năm 2000: 40, hiện nay: 60 ca viên.


 2/ Ban Quản Trị nhiệm kỳ 2000 - 2005:

          . Jeanne D’ere Trần Thị Sơn – Ca đòan trưởng
          . Anna Đinh Thị Huê – Đòan phó I
          . Catarina Vũ Thị Mừng – Đòan phó II
          . Anna Phạm Thị Hồng – Thư ký.    

Ca đoàn Hiền Mẫu những ngày đầu thành lập:

  


Ca đoàn Hiền Mẫu mừng Quan thầy năm 2005:


 Ca đoàn Hiền Mẫu mừng Đức Ông Anton M.Casse về thăm giáo xứ Bình An:

3/ Sinh họat Mục vụ:

 . Mỗi tuần tập hát tối thứ Hai và thứ Năm
 . Hát lễ hàng tuần, quanh năm theo lịch phân công của ban Thường Vụ/HĐMV –GX.
 . Ngòai các Thánh lễ chính, Ca đòan còn phục vụ Thánh lễ theo yêu cầu của các Giáo họ, các gia đình trong ngòai giáo xứ.
 . Ca đòan luôn hăng say, nhiệt tình trong mọi sinh họat của giáo xứ.
 . Tập thể Ca đòan luôn có tinh thần gắn bó, đòan kết, tương thân-tương ái trong mục vụ và công tác xã hội.