Giáo họ 2 - Thánh Giuse

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO HỌ 2 - THÁNH GIUSE

Lễ Quan Thày: Thánh Giuse - Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, ngày 19 tháng 3
1. Địa giới: Phía Đông giáp giáo họ 5A, từ hẻm 2117 Phạm Thế Hiển phường 6 quận 8; Tây giáp dãy đất trống trước thuộc Nhà máy cơ khí Nông-Lương; Nam giáp ruộng tập đoàn; Bắc giáp giáo họ 3, bên kia đường Phạm Thế Hiển.
2. Năm thành lập: 1956, đầu tiên là khu 2, sau đổi thành họ Thánh Giuse. Giáo dân sơ khởi 100, hiện nay tổng số 775 giáo dân.
3. Điều hành: Ban chấp hành giáo họ hiện nay gồm 01 trùm chánh, 02 trùm phó, 01 thư ký.
4. Sinh hoạt Mục vụ:
- Luôn có tinh thần tương thân, tương ái không phân biệt lương - giáo
- Giúp đỡ, động viên các gia đình tham gia sinh hoạt chung của giáo xứ, giáo họ
- Khuyến khích các giới học hỏi, nâng cao dân trí, dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội
- Khuyến khích, giúp đỡ các con em trong giáo họ học hỏi về Ơn gọi.
5. Linh mục - tu sĩ xuất thân từ giáo họ:
- Linh mục:
* Giuse Trần Thanh Công, sinh năm 1966, thụ phong năm 1999, hiện nay: chính xứ giáo xứ Chợ Cầu, hạt Hóc-Môn.
- Nữ tu:
* Têrêsa Đoàn Thị Tuyết, sinh năm 1955, năm khấn 1985 (Dòng MTG - Qui Nhơn)
* Lucia Trần Thanh Hà, sinh năm 1967, năm khấn 1999 (Dòng Mân Côi)
* Maria Trần Thị Phương Lan (Dòng Saint Paul)
* Anna Trần Thị Bạch Yến (Dòng Thừa Sai Đức Mẹ)
* Maria Mai Thị Thanh Hà (Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm)
* Maria Phạm Thị Sáng, sinh năm 1953, năm khấn 1992 (Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm)
6. Nhiệm kỳ BCH giáo họ qua từng thời kỳ:
a/ Ban Chấp hành đương nhiệm:
 Nhiệm kỳ 2010 - 2014:
* Luca Nguyễn Thanh Bình - Trùm chánh
* Giuse Nguyễn Văn Hạ - Trùm phó I
* Giuse Trần Thanh Dũng - Trùm phó II
* Giuse Nguyễn Đức Giới - Thư ký
b/ Các Ban Chấp hành tiền nhiệm:
1. Nhiệm kỳ 1955 - 1959:
* Giuse Hoàng Cao Phán - Trưởng khu
* Vincentê Nguyễn Văn Nhất - Trưởng khu
* Vincentê Nguyễn Thi - Trưởng khu kiêm trùm họ
* Phêrô Trần A - Quản giáo
2. Nhiệm kỳ 1959 - 1962:
* GB. Nguyễn Văn Tỵ - Trùm chánh
* GB. Đỗ Phan - Trùm phó kiêm thư ký
* Giuse Nguyễn Văn Ninh - Trùm phó thanh niên
* Phêrô Nguyễn Văn Tuyến - Quản giáo
3. Nhiệm kỳ 1962 - 1965:
* Phêrô Nguyễn Đức Hạnh - Trùm chánh
* Phanxicô Nguyễn Văn sĩ - Trùm phó
* Phaolô Mai Văn Thuấn - Thư ký
4. Nhiệm kỳ 1965 - 1968:
* Phaolô Mai Văn Thuấn - Trùm chánh
* Phaolô Đinh Khắc Chí - Trùm phó
* Giuse Phạm Văn Mô - Thư ký
* Đôminicô Đỗ Văn Sản - Quản giáo
5. Nhiệm kỳ 1968 - 1972:
* Giuse Phạm Thủ - Trùm chánh
* Inhaxiô Nguyễn Dần - Trùm phó
* Giuse Vũ Văn Nhỏ - Thư ký
* GB. Lê Văn Nhuận - Quản giáo
6. Nhiệm kỳ 1972 - 1975:
* Giuse Phạm Văn mô - Trùm chánh
* Gioan Vũ Văn Bộ - Trùm phó
* Phanxicô Nguyễn Tiến Vũ - Thư ký
* Giuse Phạm Phan - Quản giáo
7. Nhiệm kỳ 1975 - 1978:
* Phanxicô Nguyễn Tiến Vũ - Trùm chánh
* Giuse Vũ Văn Tý - Trùm phó
* Giuse Trần Huấn - Thư ký
* Antôn Mai Mười - Quản giáo
8. Nhiệm kỳ 1978 - 1987:
* Giuse Trần Huấn - Trùm chánh
* Phanxicô Đinh Văn Được - Trùm phó
* Phêrô Đỗ Văn Đàm - Thư ký
* Giuse Đinh Khắc Hùng - Quản giáo
9. Nhiệm kỳ 1987 - 1993:
* Giuse Đỗ Nhật - Trùm phó
* Giuse Đoàn Văn Thịnh - Trùm phó
* Đôminicô Nguyễn Văn Ngọc - Thư ký
10. Nhiệm kỳ 1993 - 1999:
* Giuse Phạm Thận - Trùm chánh
* Giuse Trần Lương Thiện - Trùm phó
* Giuse Đinh Văn Thơ - Thư ký
11. Nhiệm kỳ 1999 - 2006:
* Giuse Nguyễn Đức Thành - Trùm chánh
* Phêrô Phạm Bình - Trùm phó
* FX. Phạm Hợi - Trùm phó
* GB. Đỗ Năng Phú - Thư ký
12. Nhiệm kỳ 2006 - 2010:
* Antôn Hoàng Minh Chỉnh - Trùm chánh
* Phêrô Vũ Duy Bình - Trùm phó I
* Phêrô Vũ Tấn Hải - Trùm phó II
* Giuse Đỗ Ngọc Chi - Thư ký
13. Nhiệm kỳ 2010 - 2014:
* Luca Nguyễn Thanh Bình - Trùm chánh
* Giuse Nguyễn Văn Hạ - Trùm phó
* Phêrô Phạm Thanh Dũng - Trùm phó
* Giuse Nguyễn Đức Giới - Thư ký