Đòan Con Đức Mẹ

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

Đòan Con Đức Mẹ

 
Thành lập năm 1957.
Thánh Quan Thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Mừng Kính ngày: 8/12 hàng năm – theo lịch Công giáo.

1.Sơ lược, nguồn gốc:

Theo thủ bản, đêm 18/7/1830 Đức Mẹ hiện ra với các Nữ tu Bác Ái trong nhà nguyện tại số 140, phố Đu-Bắc. Đức Mẹ đã mặc khải cho một Nữ tu có tâm hồn đơn sơ đạo đức, đó là Thánh nữ Catarina Laburé. Đức Mẹ loan truyền ý muốn thành lập một Hội đoàn dành cho các Thiếu nữ có tâm hồn tận hiến, chuyên lo phụng sự Chúa và Kính mến Đứa Mẹ. Đây chính là Hội Con Đức Me Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sau nhiền năm đạo đạt ý muốn nhà Dòng, ngày 2/2/1840, Cha Aladel đã thành lập Hiệp Hội được Đức Giáo Hoàng PIO IX công nhận qua sắc lệnh ngày 20/6/1947.

2. Sinh hoạt Mục Vụ:

Theo dòng thời gian, Đoàn Con Đức Mẹ giáo xứ Bình An luôn có sự hiện diện, chỉ đạo của các Cha Linh hướng:
- Hàng tháng, vào tối chủ nhật thứ nhất, từ 19 giờ 30 có giờ học hỏi chia sẻ tin mừng, Chầu Phép Lành Mình Thánh Chúa. Ôn tập Thánh ca. Phục vụ Thánh lễ và Chầu Phép lành Mình Thánh Chúa theo phân công của giáo xứ.

3. Công tác Giáo hội-Xã hội:

- Đoàn đọc kinh cầu nguyện theo ý người xin tại các gia đình.
- Thăm viếng an ủi bệnh nhân; Đặc biệt thăm các Linh mục, Tu sĩ tại các nhà hưu dưỡng.
- Giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em khuyết tật tại các trung tâm xã hội…
Nhiệm kỳ các Ban Quản Trị:
+ 1957 – 1959: Maria Đỗ Thị Minh Hiếu – Đoàn Trưởng
                          Maria Nguyễn Thị Khiết – Đoàn Phó
                          Cécilia Trần Thị Dâng - Thư ký
                          Maria Lê Thị Lan – Thủ quỹ
+ 1959 – 1960:  Maria Vũ Thị Sa – Đoàn Trưởng
                          Maria Nguyễn Thị Sáng – Đoàn Phó
                          Maria Nguyễn Thị Duyên – Thư ký
                          Maria Trần thị Hoa – Thủ quỹ
+ 1960 – 1962:  Maria nguyễn Thị Sáng – Đoàn Trưởng
                          Têrêsa Trần Thị Hải – Đoàn Phó
                          Maria Ngô Thị Loan – Thư ký
                          Maria Trần Thị Kén – thủ quỹ
+ 1962 - 1964:  Maria Ngô Thị Loan - Đoàn Trưởng
                          Maria Nguyễn Thị Nhung – Đoàn Phó
                          Têrêsa Trương Thị Nhung – Thu ký
                          Maria Vũ Thị Yến – Thủ quỹ
+ 1964 – 1965:  Maria Nguyễn Thị Lý – Đoàn Trưởng
                          Têrêsa Trương Thị Nhung – Đoàn Phó
                           Maria Nguyễn Thị Nguyên - Thư ký
                           Maria Lại Thị Kim Oanh – Thủ quỹ
+ 1965 – 1966:  Maria Phạm Thị Vui – Đoàn Trưởng
                          Maria Nguyễn Thị Nhẫn – Đoàn Phó
                          Maria Trần Thị Thoa – Thư ký
                          Maria Đỗ Thị Gương – Thủ quỹ
+ 1966 – 1968:  Maria Phạm Thị Vui – Đoàn Trưởng
                          Maria Đỗ Thị Gương – Đoàn Phó
                          Maria Vũ Thị Thanh Trà – Thư ký
                          Anna Phạm Thị Luyến – Thủ quỹ
+ 1968 – 1969: Anna Phạm Thị Luyến – Đoàn Trưởng
                          Maria Vũ Thị Thanh Trà – Đoàn Phó
                          Catarina Vũ Thị Mừng – Thư ký
                          Maria Ngô Thị Loan – Thủ quỹ
+ 1969 – 1970:  Anna Phạm Thị Luyến – Đoàn Trưởng
                          Maria Ngô Thị Loan – Đoàn Phó
                          Maria Trần Thị Mai – Thư ký
                          Matta Vũ Thị Ngát – Thủ quỹ
+1970 – 1971:   Maria Ngô Thị Loan – Đoàn Trưởng
                         Catarina Vũ Thị Mừng – Đoàn Phó
                         Têrêsa Trần thị Hòa – Thư ký
                         Têrêsa Đỗ Thị Hồng – Thủ quỹ
+1971 – 1973: Catarina Vũ Thị Mừng – Đoàn Trưởng
                         Maria Nguyễn Thị Dâng – Đoàn Phó
                         Têrêsa Đỗ Thị Hồng – Thư ký
                         Maria Phạm Thị Hồng – Thủ quỹ
+1973 – 1974:  Catarina Vũ Thị Mừng – Đoàn Trưởng
                         Maria Nguyễn Thị Nhận  - Đoàn Phó
                         Anna Phạm Thị Hồng – Thư ký
                         Maria Phạm Thị Hồng – Thủ quỹ
+1974 -1975:   Maria Nguyễn Thị Nhận – Đoàn Trưởng
                        Anna Phạm Thị Hồng – Đoàn Phó
                        Maria Trần Thị Mầu – Thư ký
                        Maria Phạm Thị Hồng – Thủ quỹ
+1975 –1976:  Têrêsa Ngô Thị Vân – Đoàn Trưởng
                        Têrêsa Đinh Thị Kim Thu – Đoàn Phó
                        Anna Nguyễn Thị Bạch Yến – Thư ký
+1979 –1980:  Têrêsa Đinh Thị Kim Thu – Đoàn Trưởng
                        Anna Nguyễn Thị Lụa – Đoàn Phó
                        Maria Nguyễn thị Thúy Hoa – Thư ký
                        Maria Nguyễn Thị Hằng – Thủ quỹ
+1980 -1982:  Anna Nguyễn Thị Tú Nhuần – Đoàn trưởng
                       Anna Vũ Thị Thúy Hồng – Đoàn Phó
                       Maria Lê Thị Thùy Hương – Thư ký
                       Maria Đinh Thị Hồng – Thủ quỹ
+1982 – 1984: Maria Phạm Thị Kim Lan – Đoàn Trưởng
                         Maria Trần Thị Thu Vân – Đoàn Phó
                         Maria Vũ Thị Kim Sa – Thư ký
                         Têrêsa Trần Thị Thanh Thúy – Thủ quỹ
+1984 – 1986:  Maria Vũ Thị kim Sa – Đoàn Trưởng
                         Têrêsa Trần Thị Thanh Thúy – Đoàn Phó
                         Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thư ký
                         Maria Nguyễn Thị Mai Hương – Thủ quỹ
+ 1986 – 1988: Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Thủy – Đòan Trưởng
                          Maria Nguyễn Thị Mai Hương – Đoàn Phó
                          Maria Nguyễn Thị Hằng – Thư ký
                          Anna Hoàng Thị Mến – Thủ quỹ
+1988 – 1990:  Anna Nguyễn Thị Mai – Đoàn Trưởng
                         Maria Madalêna Phạm Thị Hiên – Đòan Phó
                         Maria Nguyễn Thị Bích Liên – Thư Ký
+ 1990 – 1996: Cécilia Phạm Thị Tuyết Nhung – Đoàn trưởng
                         Maria Nguyễn Thị Kim Loan – Đoàn Phó
                         Cécilia Nguyễn Thị Mai Hương – Thư ký
                         Maria Trần Thị Nguyệt Xuân – Thủ quỹ
+ 1996 – 2000: Cécilia Phạm Thị Tuyết Nhung – Đoàn Trưởng
                          Maria Phạm Thị Hồng Hạnh – Đoàn Phó
                          Têrêsa Phạm Thị Ánh Tuyết – Thư ký
                          Anna Trần Thị Kim Hồng – Thủ quỹ
+ 2000 – 2003:  Anna Phạm Thị Luyến – Đoàn Trưởng
                          Têrêsa Ngô Thị Vân – Đoàn Phó
                          Catarina Vũ Thị Mừng – Thư ký
                          Maria Nguyễn Thị Hằng – Thủ quỹ
+2003 – 2008:  Anna Nguyễn Thị Lụa – Đoàn Trưởng
                         Maria Lê Thị Thùy Hương – Đoàn Phó I
                         Maria Nguyễn Thị Bích Liên Đoàn Phó II
                         Anna Nguyễn Thị Bạch Yến  - Thư ký
                         Maria Nguyễn Thị Hằng – Thủ quỹ.