Hội khấn Martinô

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

Hội khấn Martinô

Thánh Quan Thầy: Martinô, kính nhớ hàng năm 03 /11
Ngày 24/12/1983, nhóm cầu nguyện Thánh Martinô Giáo xứ Bình An được tách ra từ nhóm cầu nguyện Martinô Giáo xứ Bình Thái. Anh chị em thường tập trung làm giờ khấn tại các gia đình từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 30.
Năm 1992, Cha Chính xứ Luca Trần Khánh Tích chính thức công nhận Hội Khấn Martinô là một Hội đòan trong hệ thống tổ chức của giáo xứ Bình An.
- Ngòai việc tham gia các giờ khấn một cách sốt sắng, tích cực, anh chị em trong Hội khấn Martinô còn là những Kitô hữu rất thành tâm-thiện chí thể hiện qua các sinh họat làm việc Tông đồ, bác ái. Số Hội viên ban đầu khỏang 100, hiện nay là 750 người. BQT trang bị Hội Kỳ, Phù hiệu và đồng phục Hội viên.
Các nhiệm kỳ Ban Chấp hành:
1992 – 1997: Phaolô Vũ Văn Ngọ – Hội trưởng (Rip)
                       Giuse Đào Văn Thái – Hội phó
                       Phêrô Đào Văn An – Thư ký
                       Phêrô Nguyễn Văn An – Thủ quỹ (Rip)
1997 – 2002: Phalô Vũ Văn Ngọ – Hội trưởng (Rip)
                       Phanxicô Xavie Đỗ Ngọc Tuấn – Hội phó (1 năm bãi nhiêm)
                       Giuse Đào Văn Cẩn – Hội phó
                       Phêrô Vũ Xuân Hiệp – Thư ký
                       Phêrô Đào Văn Đạn – Thủ quỹ

2002 – 2006: Giuse Phạm Hùng Lâm – Hội trưởng
                       Giuse Đào Văn Cẩn – Hội phó
                       Phêrô Đào Văn Đạn – Hội phó
                       Phêrô Đào Văn Sinh – Thư ký
                       Maria Trần Thị Sáu – Thủ quỹ.
2006 - 2010:  Giuse Phạm Hùng Lâm - Hội trưởng
                      Giuse Hoàng Di Nam - Phó hội (Bãi nhiệm)
                             Phêrô Đào Văn Ái - Phó hội
                      Maria Nguyễn Thị Tuyết - Thư Ký
                             Maria Trần Thị Mến - Thủ quỹ
2010 - 2014:  Giuse Phạm Hùng Lâm - Hội trưởng
                             Phêrô Đào Văn Đạm - Phó hội
                      Phêrô Nguyễn Văn Quý - Phó hội (Rip)
                      Maria Trần Thị Mến - Phó hội
                      Maria Đào Thị Soạn - Thư ký
                      Maria Nguyễn Thị Mỵ - Thủ quỹ