Hội Khấn Thánh Giuse

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

Hội Khấn Thánh Giuse

Năm thành lập: 1957
Thánh Quan thầy: Lễ Thánh Giuse Thợ, mừng kính ngày 1/5 hàng năm.


Nguồn gốc: khởi đầu có khỏang 30 gia đình gốc Họ Thượng Khu, xứ Hướng Đạo, Gp Phát Diệm, sinh sống trong khu vực Bình An. Nhớ về cội nguồn, các gia đình này xin lập Hội Khấn Thánh Giuse (Quan Thày Họ Thượng khu Hướng Đạo). Theo đề nghị của BTV/HĐMV/GX Bình An, Hội Khấn Thánh Giuse được Cha Chính xứ Giuse Trịnh Văn Viễn công nhận là Hội đoàn thuộc Giáo xứ Bình An Năm 1999.

Cơ sở: Đền Khấn Thánh Giuse tại hẻm 2129 Đường Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8. Khởi công xây dựng năm 1974. Đền có 3 gian; rồi 5 gian với diện tích 286m2.  Năm 1990, nới thêm 2 gian Hội trường – Nhà dãy. Năm 2001, có thêm gác chuông cao 8m.

Sinh hoạt Mục vụ:

  • Điều hành Hội có BCH (sau đổi thành BQT). Số Hội viên khỏang 2.000 Giáo dân.
  • Làm giờ Khấn Thánh Giuse vào tối thứ tư hàng tuần và trọn tháng 3 quanh năm.
  • Trong mùa chay Thánh, thường xuyên tổ chức ngắm quỳ/đứng và suy gẫm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu.
  • Tích cực tham gia các sinh hoạt theo chỉ đạo của Cha xứ, BTV/HĐMV Giáo xứ.
  • Luôn quan tâm đến công tác Tông đồ, thực hiện việc tương thân tương ái.

Sáng lập viên – Bô lão:
. Giuse Đỗ Tương (Cố Trùm Nhận)
. Giuse Đỗ Khiêm
. Gioan Trương Năng Thái
. Micae Trần Văn Huyến
. Giuse Trương Năng Bính
. Phaolô Trương Vinh San
. Giuse Đoàn Phi Hùng (Lm)
. Grêgoriô Trương Vân Dương
. Phêrô Vũ Đạo (Cố Chánh Hiền)
. Grêgoriô Vũ Ngữ
. Phêrô Vũ Vương (Cố Trùm Long)
. Giuse Trần Văn Hoán
. Phanxicô Nguyễn Am
. Giuse Hoàng Văn Cử
. Giuse Đỗ Sửu
. Giuse Phạm Thủ

Nhiệm kỳ BQT
+ 1957 – 1960: Tôma Phạm Văn Câu – Hội Trưởng
+ 1960 – 1963: Tôma Phạm Văn Câu – Hội Trưởng
                          Phêrô Đỗ Thành Phương – Hội Phó-Thư ký
+ 1963 – 1966: Tôma Phạm Văn Câu – Hội Trưởng
                          GB. Đỗ Phan – Hội Phó-Thư ký
+ 1966 – 1970: Giuse Nguyễn Văn Viết – Hội Trưởng
                         GB. Đỗ Phan – Hội Phó-Thư ký
                         Giuse Vũ Văn Thuận – Thủ quỹ
+ 1970 – 1975: GB. Đỗ Phan – Hội Trưởng
                          Phêrô Cao Văn Đắc – Hội Phó-Thư ký
                          Giuse Phạm Thủ – Thủ quỹ
+ 1975 – 1978: Phêrô Đỗ Thành Phương – Hội Trưởng
                          Vicentê Trương Tiến Bảo – Hội Phó
                          Giuse Bùi Kỳ Thanh – Thư ký
                          Giuse Vũ văn Thuận – Thủ quỹ
+ 1975 – 1978: Vicentê Trương Tiến Bảo – Hội Trưởng
                          Giuse Trần Văn Hoàn – Thư ký
                         Giuse Vũ Văn Thuận – Thủ quỹ
+ 1978 – 1981: Vicentê Trương Tiến Bảo – Hội Trưởng
                         GB. Lê Kim Ngô – Hội Phó
                         Phêrô Trần Văn Thìn – Hội Phó
                         Phêrô Vũ Văn Ước – Thư ký
                         Simon Nguyễn Văn Quy – Thủ quỹ
+ 1981 – 1990: Vicentê Trương Tiến Bảo – Hội Trưởng (1981 – 1990, 1999 - 2009)
                         Tôma Phạm Văn Câu – Hội Trưởng (1990 – 1999)
                          Phêrô Vũ Văn Ước – Hội Phó-Thư ký(1981- -1990)
                          Giuse Trần Đê – HP-Thư ký (1990 – 2009)
                          Simon Nguyễn Văn Quy – Hội Phó-Thủ quỹ (1981 – 1990)
                          Đaminh Trần Ngọc Hảo – HP.XH (1981 – 1990)
                          Gioan Kim Trần Văn Luận – HP(1981 – 1987)
                         Giuse Nguyễn Văn Thất – HP(1981 – 1987)
                         Giuse Đỗ Bính – HP (1981 – 1990)
                         Antôn Nguyễn Văn Thức – HP (1981 – 1995)
                         Phêrô Trần Văn Thìn – HP (1981 – 1990)
                         Antôn Nguyễn Sắc – HP (1981 – 1990)
                         Giuse Nguyễn Đương  - HP (1981 – 1990)
                         Giuse Phạm Văn Hiếu – HP (1981 – 1990)
                         Phêrô Hoàng Tiến – HP (1981 – 1987)
                         Rôcô Phạm Văn Ninh – HP(1984 – 1990, 1995 - 2009)
                         Giuse Phạm Xuân Lộc – HP, Thủ quỹ(1987 – 1995)
                         Giuse Nguyễn Ngọc Đức – HP, Thủ quỷ ( 2004 – 2009)
                         Phêrô Nguyễn Thanh – HP (2004 – 2009)
                         Phêrô Đào Văn Kim – HP(1987 – 1995)
                         Giuse Nguyễn Văn Học – HP(1987 – 1990)
                         GB. Đỗ Xuân Tĩnh – HP(1987 – 1995)
                         Antôn Lê Ngọc Khánh – HP (1995 – 2004)
                         Phêrô Trần Văn Thúc – HP (1995 – 2009)
                         Giuse Trần Hữu Trí – HP (1995 – 2009)
                         Phêrô Phạm Quang Phúc – HP (1999 – 2009)
                         GioanKim Nguyễn Đức Thụy – HP (1995 – 1999)
                         Giuse Vũ Khắc Cử – HP (1995 – 2009)
                         Phêrô Đào Văn Hiệu – HP (1995 – 2009)
                         Giuse Nguyễn Văn Nam – HP (1995 – 2004)
                         Giuse Nguyễn Văn Tình – HP(1990 – 2004)
                         GB. Đỗ Ngọc Năm – HP (1990 – 1995)
                         Vicentê Phạm Đình Phương – HP(1990 – 2009)
                        Phaolô Phạm Văn Huyên – HP(1990 – 2009)
                        Giuse Trần Văn Bắc – HP (1990 – 1995)
                        GB. Nguyễn Minh – HP (1990 – 1995)
                        Giuse Nguyễn Văn Hiếu – HP(1990 – 1999)
                        Phêrô Nguyễn Đức Hạnh – HP (1990 – 2004)
                        Phêrô Nguyễn Văn Du – HP (1990 – 2009)
                        Giuse Nguyễn Đức Hùng – HP (1999 – 2009)
                         Phêrô Phạm Quốc Tâm – HP (2004 -2009.