Lịch học Giáo lý

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

LỊCH HỌC GIÁO LÝ TẠI GIÁO XỨ BÌNH AN

 

Ngày Lớp Giáo lý Thời gian
thứ 2 Lớp Chiên Con 1, Chiên Con 2 (giáo lý Khai Tâm 1,2) 18g00 --19g00
thứ 3 Lớp Ấu Nhi 1(Rước lễ 1), Lớp Thiếu 1(Thêm Sức 1) 18g00-- 19g00
thứ 4 Lớp Ấu Nhi 2  (lớp Giáo lý Rước lễ 2) 18g00-- 19g00
thứ 6 Lớp Thiếu 2  (GL Thêm Sức 2)
Giáo lý Hôn Nhân và Giáo lý Tân Tòng  
18g00-- 19g00
19g30 -- 21g00
thứ 7 Các Lớp Giáo lý Bao Đồng 1,2 ,3 , 4
Các lớp Giáo lý  Vào Đời 1, 2, 3
19g00 -- 21g00
19g00 -- 21g00