Vào đời 2

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO PHẬN TP.HCM
 

 

 
 

GIÁO LÝ VÀO ĐỜI II
 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN THIẾU NHI THÁNH THỂ

CẤP II, NGÀNH HIỆP SĨ

 
 

Mục lục

Bài 1. Hội thánh trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa 
       2. Tin Mừng và các nền văn hóa                                       
       3. Hội thánh thời phôi thai ở Palestina                            
       4. Hội thánh ra khơi với Thánh Phaolô                           
       5. Người Kitô hữu trong một thế giới không hiểu họ     
       6. Làm Kitô hữu trong những thế kỷ đầu                       
      7. Những cuộc bách hại                                                   
      8. Hội thánh thấm nhập vào đời sống xã hội                   
      9. Sự hình thành kinh tin kính                                         
    10. Các Giáo phụ                                                               
    11. Hội thánh cảm hóa dân Mandi                                    
    12. Các dòng tu                                                                 
    13. Kitô giới (Chrétienté)                                                  
    14. Lạc giáo - Ly giáo                                                         
    15. Phục hưng và cải cách                                                 
    16. Phúc âm hóa thế giới                                                   
    17. Kitô giáo thời cận đại                                                  
    18. Giáo hội Việt Nam thời phôi thai                                
    19. Lịch sử Giáo hội Công giáo tại Việt Nam                 
    20. Hiện tình Giáo hội Công giáo tại Việt Nam