Giáo lý Hôn nhân

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

UỶ BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
trực thuộc

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN

 

GIÁO LÝ
HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

(Bản sửa lần cuối và in ra ngày 10.12.2004. QA)

Nội dung

Phần Một
ƠN GỌI HÔN NHÂN

Phần Hai
GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA

Lời kết: Đón chờ Tiệc Cưới Chiên Con     
PHỤ LỤC

 
Nihil Obstat
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25.08.2004
Lm. Augustinô Nguyễn Văn Trinh
Imprimatur
Mỹ Tho, ngày 03.09.2004
 U Phaolô Bùi Văn Đọc
Giám Mục Mỹ Tho
Chủ tịch Uỷ Ban Giáo lý Đức tin