Hội đồng mục vụ

  • Địa chỉ: C5/1 Ấp 3, Trịnh Như Khuê, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
  • Bổn mạng: Thánh Martinô Porres
  • Điện thoại: 3760 6930
  • Năm thành lập: 1884 - 1996

Một số hình ảnh hội đồng giáo xứ Bình Chánh: