Linh mục phục vụ

  • Địa chỉ: C5/1 Ấp 3, Trịnh Như Khuê, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
  • Bổn mạng: Thánh Martinô Porres
  • Điện thoại: 3760 6930
  • Năm thành lập: 1884 - 1996
Các linh mục vụ phục vụ giáo xứ Bình Chánh (quá khứ & hiện tại)
Từ năm . . . đến năm . . .
-Cha chánh xứ.
Cha Phaolo Phạm Trung Dong.
Từ năm . . . đến năm . . .
-Cha chánh xứ.
Cha Phanxico Nguyễn Đức Việt SDB.
Từ năm . . . đến năm . . .
-Cha chánh xứ.
Cha Phanxico Xavie Trần Minh Quân.SDB
-Cha phụ tá.
Cha Gioan Maria vianey Nguyễn Trần Hoàng Minh Tâm.SDB
Từ năm 30-8-2015 đến năm . . .
-Cha chánh xứ.
Cha Gioan Nguyễn Văn Kích.SDB
-Cha phụ tá.
Cha Phero Vũ Đình Bá.SDB