Giáo Khu Giuse

  • Địa chỉ: 132/69B Bến Bình Đông, P.14, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 39515684
  • Năm thành lập: 1975-2000

GIÁO KHU GIUSE

Ngày mừng bổn mạng : 19/03
 
        Giáo họ Giuse nằm trong khu phố 4, phường 14 - quận 8, gần bên cạnh Giáo xứ và thêm một phần khu phố của hãng bột mì, xung quanh Giáo xứ là đường Cây Sung ra đường Hoài Thanh đến hẻm 106 Hoài Thanh thông ra hẻm 289 đường Bình Đông là khu vực của Giáo họ Giuse cũng là nơi giáp ranh với Giáo họ Gioan Baotixita.
          Tổng cộng 41 hộ - 154 giáo dân, gia đình di dân 2 hộ, có 3 giáo dân.
 
NHIỆM KỲ 1 (10/2008 đến 10/2012)
- Trùm chánh : Giuse Dương Mạnh Bình.
- Trùm phó : Giuse Nguyễn Quốc Nam.
- Thư ký kiêm Thủ quỹ : Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết.
NHIỆM KỲ 1: Lưu nhiệm & bổ sung (10/2012 đến 10/2014)
- Trùm chánh : Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết.
- Trùm phó : Giuse Nguyễn Quốc Nam.
- Thư ký kiêm Thủ quỹ : Maria Lucia Trương Thị Minh Nguyệt.
.
a
NHIỆM KỲ 2: (10/2014 đến 10/2017)
- Trưởng Khu : Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết.
- Phó Khu : Giuse Nguyễn Quốc Nam.
- Thư ký : Maria Trương Thị Minh Nguyệt.
- Thủ quỹ : Maria Lại Thị Thủy.