Giáo Khu Gioan Baotixita

  • Địa chỉ: 132/69B Bến Bình Đông, P.14, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 39515684
  • Năm thành lập: 1975-2000

GIÁO KHU GIOAN BAOTIXITA

Ngày mừng bổn mạng : 24/06
 

        Giáo họ Gioan Baotixita nằm trong khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, phường 14  quận 08. Xung quanh Giáo họ là đường Hoài Thanh đến đường Ngô Sĩ Liên, rẽ qua đường Bình Đông đến đầu hẽm 289 - đường Bình Đông thông qua hẽm 106 đường Hoài Thanh, làm ranh giới giữa hai Giáo họ Giuse và Gioan Baotixita.
        Tổng cộng là 40 hộ - 152 giáo dân, gia đình di dân 2 hộ - 3 giáo dân.
.
NHIỆM KỲ 1 (10/2008 đến 10/2012)
 .
- Trùm chánh : Anphôngsô Hoàng Đức Trung.
- Trùm phó : Antôn Nguyễn Quốc Thái.
- Thư ký kiêm thủ quỹ : Têrêsa Giang Thanh Thủy.
 .
NHIỆM KỲ 1 : Lưu nhiệm & bổ sung (10/2012 đến 10/2014)
.
- Trùm chánh : Augustinô Phan Viết Huy Hùng.
- Trùm phó : Antôn Nguyễn Quốc Thái.
- Thư ký : Têrêsa Nguyễn Thị Phương Lan.
- Thủ quỹ : Anna Nguyễn Thị Danh.
NHIỆM KỲ 2 (10/2014 đến 10/2017)
.
- Trưởng Khu : Anna Nguyễn Thị Danh.
- Phó Khu : Martinô Ngô Thanh Toàn.
- Thư ký : Têrêsa Giang Thị Thanh Thủy.
- Thủ quỹ : Lucia Lê Thị Nhờ.