HĐMV GX

  • Địa chỉ: 3012 Phạm Thế Hiển, P.7,Q. 8
  • Bổn mạng: Truyền Tin
  • Điện thoại: 39813006
  • Năm thành lập:
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ GIÁO XỨ BÌNH SƠN 
NHIỆM KỲ 2010 - 2014
         
STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 Phero TRẦN VĂN TỪ 1952 Chánh trương
2 Gioan Batixita NGUYỄN VĂN LONG 1960 Phó nội vụ
3 Giuse LƯƠNG VĂN NINH 1954 Phó ngoại vụ
4 Phero NGUYỄN VĂN THÂN 1959 Thư ký
5 Phanxicoxavie ĐINH VĂN AN 1953 Thủ quỹ

Bài liên quan

  • Không có bài viết liên quan