Linh mục phục vụ

  • Địa chỉ: 3012 Phạm Thế Hiển, P.7,Q. 8
  • Bổn mạng: Truyền Tin
  • Điện thoại: 39813006
  • Năm thành lập:

1. Linh mục Gioan Nguyễn Văn Quân (1954-1979)(tạ thế 29/10/79)
2. Linh mục Anphong Hoàng Gia Khanh (1979-1993) (tạ thế 09/10/93)

3.Vinh Sơn Nguyễn Đức Sinh

Năm sinh:1958
Năm Linh mục:1998
Chánh xứ từ năm 1999 - 2006

4.Giuse Đỗ Mạnh Cường

Năm sinh:1968
Năm Linh mục: 30-6-2001
Chánh xứ từ năm 2006 - 2013

5.Giuse Nguyễn Văn Long

Năm sinh: 1969
Năm Linh mục: 2007
 Chính xứ từ năm 2013

Bài liên quan

  • Không có bài viết liên quan