GIÁO KHU GIUSE THỢ

  • Địa chỉ: 722 Tân Kỳ, Tân Quý, Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 3875 5212
  • Năm thành lập: 1966 - 1996

 


GIÁO KHU GIUSE THỢ

GIÁO KHU GIUSE THỢ – Ngày bổn mạng 01/05 hàng năm
 

I.     Giai đoạn hình thành:
Giáo khu Giuse Thợ được thành lập năm 2007. Được tách ra từ khu 4, với diện tích khá rộng.
-        Hướng Bác là đường Tân Kỳ Tân Quý, giáp ranh khu Truyền Tin.
-        Hướng Đông là đường Mã Lò, giáp ranh khu Mẹ Thiên Chúa.
-        Hướng Nam là đường Ao Đôi, giáp ranh Giáo xứ Bình Tân.
-        Hướng Tây là quốc lộ 1A, giáp ranh khu Phanxicô.
Năm 2007, cha Giuse Nguyễn Văn Thanh làm chánh xứ đã thành lập cũng như bầu cử lại ban chấp hành Giáo khu Giuse Thợ:
-        Trưởng khu: Ông Phaolô Phạm Xuân Nam
-        Phó 1: Ông Đaminh Vũ Bá Cao
-        Phó 2: Ông Vinh Sơn Vũ Văn Vinh
-        Thư ký: Ông Andrê Phạm Viết Trung
-        Thủ quỹ: Ông Vinh Sơn Vũ Quốc Dự
II.    Số giáo dân hiện nay:
Giáo khu Giuse Thợ có mật độ Giáo dân thưa thớt, chủ yếu là công nhân nên đời sống không ổn định. Nhiều Giáo dân di cư chưa ý thức việc gia nhập Giáo xứ nên rất khó khăn trong những sinh hoạt phục vụ…
Số gia đình được ước tính: 61 gia đình gồm 250 người, trong đó có
-        Nam: 123 người
-        Nữ: 127 người
III.  Hoa trái và sinh hoạt của Giáo Khu:
-        Giáo khu có tổ chức đọc kinh luân phiên các gia đình vào tối thứ Hai hàng tuần.
-        Hàng năm khuyến khích và tổ chức làm hang đá tại mỗi con hẻm.