Giáo khu 6

  • Địa chỉ: 68 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 38515939
  • Năm thành lập: 1964-1970

GIÁO KHU 6:

Thánh Bổn mạng: Phanxicô Nguyễn Cần (1803 - 1837)
Kính ngày: 20 tháng 11