Giáo khu 7

  • Địa chỉ: 68 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 38515939
  • Năm thành lập: 1964-1970

GIÁO KHU 7:

Thánh Bổn mạng: Simon Phan Đắc Hoà (1774 - 1840)
Kính ngày: 10 tháng 12