Lược sử Giáo xứ Bình Xuyên.

  • Địa chỉ: 68 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 38515939
  • Năm thành lập: 1964-1970

Lược sử Giáo xứ Bình Xuyên.

Năm 1960, với tinh thần truyền giáo hăng say, nhiệt thành của Đức cha Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm (1902 – 1976) – Lúc bấy giờ ngài đang là linh mục chánh xứ giáo xứ Chợ Quán (1953 – 1961). Cha Phanxicô đã mua một mảnh đất và dựng một Nhà nguyện Bình Xuyên, tạo dựng cho giáo dân mới lập nghiệp tại đây đi Lễ ngày Chúa nhật và các ngày Lễ Trọng được gần gũi, thân thiện. Một năm sau, có các soeur Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán đến giúp cộng đoàn này.
Ngày  25.7.1964, Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng giáo phận Saigon, bổ nhiệm cha Giuse Đỗ Đức Hạnh về làm linh mục chánh xứ tiên khởi. Bình Xuyên trở thành giáo xứ chính thức với Thánh hiệu Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội là Bổn mạng. Ngôi Nhà thờ nhỏ bé đầu tiên của giáo xứ cũng được xây dựng vào năm này. Sau 31 năm phục vụ giáo xứ, cha cố Giuse đi nghỉ hưu vào tuổi 77, và được Chúa gọi về lúc ngài 82 tuổi.
Ngày 14.11.1995, cha Giuse Maria Trần Chí Nguyện được bổ nhiệm về làm linh mục chánh xứ. Vào thời điểm này, Nhà thờ cũ đã xuống cấp trầm trọng, bị ngập lụt sâu. Do đó, cha xứ Giuse Maria cùng cộng đoàn giáo xứ tiến hành xây dựng lại Nhà thờ. Ngày 13.5.1997, Đức cha Lu-y Phạm Văn Nẫm, Giám mục phụ tá đặt viên đá đầu tiên, khởi công. Một năm sau, ngày 01.5.1998, Đức cha Lu-y làm phép khánh thành ngôi Thánh Đường mới. Sau 4 năm phục vụ giáo xứ, cha Giuse Maria được chuyển đi nhiệm sở khác.
Ngày 30.1.1999, cha Phêrô Nguyễn Hoàng Hai được bổ nhiệm về làm linh mục chánh xứ. Trong thời gian này, giáo xứ đã xây dựng thêm Nhà Giáo lý gồm 1 Hội trường và 3 phòng học nhỏ. Sau 11 năm phục vụ giáo xứ, cha Phêrô Hai đi nghỉ hưu vào tuổi 76.
Ngày 22.7.2010, Đức Hồng y TGM Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giáo phận Saigon bổ nhiệm cha Phêrô Phạm Văn Long về làm linh mục chánh xứ cho đến nay.
Như vậy, giáo xứ Bình Xuyên đã hiện diện đến thời điểm này là hơn 50 năm, đã trải qua và được dẫn dắt bởi 6 triều đại Giáo Hoàng, 2 Hồng y, 3 Tổng Giám mục, 1 Tổng Giám mục phó, 1 Giám quản, 5 Giám mục phụ tá, cùng đồng hành với hơn 2000 Kitô hữu trong 7 giáo khu. Giáo xứ đã đón nhận và có được: 4 linh mục chánh xứ, 48 soeur dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, 10 nhiệm kỳ Hội đồng Mục vụ, 5 ca đoàn và các hội đoàn, các giới trong gia đình giáo xứ hợp nhất với nhau sống đức tin, làm chứng nhân Tình yêu và loan báo Tin mừng của Chúa Kitô.